Muzykowanie dla Jakości życia.

Wykształcenie do wolnego zawodu, niezależnej egzystencji.

Krzysztof Zgraja

FLET POPRZECZNY

 • dla młodzieży i studentów
 • jako uzupełnienie i doskonalenie dla zawodowych muzyków
 • dla muzyków-hobbystów dla poznawania nowej literatury i technik wykonawczych
 • poznawanie nowych stylistyk, od klasyki po Rock, Jazz i Blues
 • do dyspozycji własna literatura koncertowo-pedagogiczna
 • dla dzieci od 9 roku życia

FLET PROSTY

 • dla ambitnych amatorów muzykowania
 • blisko praktyki wykonawczej
 • dla dzieci od 5-tego roku życia według szwajcarskiej metodyki
 • na życzenie, poznania podstaw akompaniamentu na keyboardzie
Flöte

SZTUKA IMPROWIZACJI

 • dla muzykujących na wszystkich instrumentach melodycznych
 • w różnych gatunkach i stylistykach muzycznych (Klasyka, Blues, Jazz)
 • dla początkujących, nauczycieli muzyki, ambitnych profesjonalistów
 • przez praktyczną, sprawdzaną latami, metodyką
 • z własnymi materiałami pedagogicznymi
 • jako wstęp do umiejętności komponowania
Consonus

METODYKA I DYDAKTYKA

 • budowana na bazie indywidualnych, aktualnych umiejętności wykonawczych i dopasowana do osobistych oczekiwań zainteresowanych
 • regularna lub ustalana osobiście częstotliwość i długość konsultacji/lekcji
 • otwartość stylistyczna, podbudowana odpowiednią literaturą
 • współczesne techniki wykonawcze i artykulacyjne
 • praktyczne związki z aktualną techniką nagraniową i estradową
 • możliwość dokumentacji audio-wizualnej
 • do dyspozycji bogata literatura fletowa solowa i kameralna

 

Optymalna logistyka zdalnego nauczania

Test techniczny połączenia i cztery kroki do sukcesu,
pierwszy kontakt jest niewiążący i bezpłatny

Krok 1

Po ustawieniu optymalnych parametrów połączenia, zdefiniować oczekiwania i cele szkolenia. Wybrać odpowiednią literaturę koncertową i ćwiczeniową

Krok 2

Zaopatrzyć się w wybrane nuty. Niewydane kompozycje zostaną dostarczone w formacie PDF lub w aktywnej wersji w programie notacyjnym (Finale).

Krok 3

Wybrane utwory znaleźć na Youtube. Przeanalizować różne przykłady interpretacyjne. Ewentualnie skonfrontawać z innymi opiniami np. przez Facebook.

Krok 4

Przy następnym kontakcie zdobyte doświadczenie i własne wnioski ponownie przeanalizować i włączyć w proces dydaktyczny. Skorygować ewentualne błędy. Ocenić własny poziom umiejętności techniczno-intertretacyjnych.

Cytaty

O sobie

Krzysztof Zgraja

Po ukończeniu Niższej Szkoły Muzycznej w Gliwicach, 1963 – 1968 Liceum Muzyczne w Bytomiu, w klasie fletu Franciszka Hojki, związanego ze środowiskiem Gewandhausu z Maximillianem Schwedlerem.

1968 – 1972 Studia Magisterskie na Wydziale Instrumentalnym na PWSM w Katowicach, w klasie fletu prof. Jerzego Mrozika,

1972 – 1977 Studia Magisterskie na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury na Akademii Muzycznej w Katowicach (d. PWSM) w klasie kompozycji prof. Witolda Szalonka.

Od czasu Studiów,- intensywna działalność koncertowa i festiwalowa w środowiskach Muzyki Współczesnej, Jazzu i działań interdyscyplinarnych (ponad 1000 występów).

Ponad 20 nagranych LP i CD i na innych nośnikach, w szerokiej gamie stylistyk i gatunków, głównie jako solista lub leader.

Jako pedagog czynny regularnie od ukończeniu studiów fletowych, na wszystkich szczeblach edukacyjnych (nauczanie początkowe, średnie, przygotowawcze do studiów wyższych, Konserwatoriach i Uniwersytetach, a także prowadząc Warsztaty i Kursy Mistrzowskie.

Działalność kompozytorska w różnych stylistykach i gatunkach. Większość prac wydały znaczące, międzynarodowe Wydawnictwa jak Schott, Universal Edition, Zimmermann Frankfurt i inne.

Od kilkunastu lat, szczególne zainteresowanie kompozycjami dla i z fletem. Ilość tych prac oscyluje wokół dwustu.

Info

 

Krzysztof Zgraja

 

NUTY

Schott Music

Alle Noten

Stretta Music

 

Manuskrypty

Utwory własne, klasyczne, ćwiczenia, etiudy i materiały do pracy pedagogicznej -nie przeznaczone do publikacji w Wydawnictwach- notowane w programie FINALE, są do dyspozycji w formatach .musx i PDF.

 

PŁYTY LP, CD

Warner Music

GAD

Wikipedia Live in Hannover

Amazon: Zgraja

 

VIDEO

YouTube: Krzysztof Zgraja

YouTube: Flautinum

YouTube: Flamenco Flute

 

Kontakt

E-Mail: musik "@" flautinum.eu (proszę usunąć cudzysłowy w programie mailowym)

Tel: +49 (0) 531 3496272